שרותים דיגיטליים

בקשה להישפט על דוח חניה

אם ברצונכם להישפט על העבירה בבית משפט, עליכם להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים מיום קבלת הדוח או בתוך 30 ימים ממועד קבלת תשובת התובע לבקשה לביטול דוח.
בקשה להישפט יכול להגיש נהג הרכב, המחזיק ברכב או הבעלים הרשומים במשרד הרישוי במועד רישום הדוח. בקשה המוגשת במועד מעכבת הליכי גבייה וצבירת תוספת הפיגור הקבועה בחוק.
אם הודעת תשלום הקנס אינה על שם מגיש הבקשה, חשוב לציין את הזיקה של מגיש הבקשה לדוח ולציין את שמו ואת תעודת הזהות של מקבל הדוח. ללא העתק מתעודת הזהות הבקשה להישפט לא תטופל. הבקשה תועבר לבית המשפט לעניינים מקומיים וזימון לדיון יישלח על ידי מזכירות בית המשפט.
���� �������� �-* (������) �� ���� ����

פרטי הדוח

*