שרותים דיגיטליים

טופס בקשה להסבת דוח חניה

הסבה של דוח הינה העברת הדוח מבעל הרכב הרשום במשרד הרישוי לנהג ברכב בעת ביצוע העבירה, או המחזיק ברכב במועד רישום הדוח.
בקשה להסבה ניתן להגיש תוך 90 ימים מיום קבלת הדוח ולא יאוחר מהתאריך האחרון לתשלום, המצוין בדוח.
על מגיש הבקשה לצרף מסמכים כנדרש בטופס כגון: חוזה חתום, הצהרה, דרכון, תעודת זהות, וכו'
שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה

פרטי דוחות

הכנס מספר דוח: *   
 
X