שרותים דיגיטליים

טופס בקשה לערעור על דוח חניה

מידע שמור הדפס
סטטוס:
סטטוס: לברור סטטוס דו"ח לחץ כאן: טופס איתור דוח חנייה
01/04/2023
אם ברצונך להגיש בקשה לביטול דוח חניה (הודעת תשלום הקנס), יש למלא את הטופס המקוון תוך פירוט הנימוקים ולצרף מסמכים המאמתים את הטענות.
בקשה לביטול דוח יכול להגיש הנהג ברכב במועד הגשת הדוח, המחזיק ברכב או הבעלים הרשומים במשרד הרישוי במועד רישום הדוח. בקשה המוגשת במועד מעכבת הליכי גבייה וצבירת תוספת הפיגור הקבועה בחוק.
שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה

פרטי דוחות

לתשומת לב – דוח החניה מתעדכן לאחר 3 ימים מיום הגשתו לפיכך ניתן להגיש ערעור רק לאחר 3 ימים
*  
שלח!