שרותים דיגיטליים

טופס בקשה לתו חניה

מידע שמור הדפס
סטטוס:
30/11/2021
זכאי לתו חניה אזורי – מי שמתגורר (מגורים בלבד) במקום שנקבע כמקום חניה מוסדר, ואין לו מקום חניה פרטי בחצר ביתו. רשאי לקבל תו חניה אזורי לאחר שהמציא רישיון רכב, תעודת זהות, וכל מסמך אחר, אשר יידרש להוכחת בעלותו על הרכב ומען מגוריו.
במקרים בהם למבקש תו חניה אזורי קיימים נכסים נוספים באזורים אחרים בעיר או בארץ, על המבקש להוכיח כי הוא מתגורר באזור המוסדר וכי באזור זה מתקיים "מרכז החיים" שלו ושל משפחתו, האגף לניהול חניה יערוך בדיקה טרם הנפקת התו, יודגש כי אין בשינוי כתובת במרשם האוכלוסין או הצגת מסמכים נוספים הכרח להנפקת תו אזורי.
במידה וקיים מקום חניה פרטי – אין זכאות לתו חניה אזורי.
"מרכז חיים" - מקום מגוריו העיקרי; מקום מגורי בני משפחתו; המקום שבו הוא נוהג לבצע את קניותיו; המקום בו הוא מעורב בחיי הקהילה; מקום חינוך ילדיו; מקום המצאות בן זוגו וכו'.
על פי החוק זכאי דייר לתו חניה אחד בלבד לרכב אחד בלבד.
שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה

פרטי הבקשה

סוג הפניה:
סוג הפניה: *
פרטי המבקש/ת:
שם פרטי: *
שם משפחה: *
תעודת זהות: *
 
סוג זיהוי: *
 
טלפון ליצירת קשר: *
דואר אלקטרוני: *
 
מספר רכב: *
צבע רכב(עברית בלבד): *
תוצרת רכב (עברית בלבד:) *
מספר חשבון ארנונה למגורים: *
 
מספר רשיון נהיגה: *
תוקף הרשיון : *
כתובת מגורים למשלוח התו:
רחוב (עברית בלבד): *
מספר בית : *
מספר דירה: *
כניסה: *
מיקוד: *
   
סיבת הבקשה
סוג הבעלות על הרכב
שים לב! בשליחה - הטופס ינעל לשינויים.