שרותים דיגיטליים

חילופי מחזיקים

מידע שמור הדפס
סטטוס:
05/08/2020
את הארנונה חייב לשלם מי שגר או מחזיק בדירה או בנכס והחובה לעדכן את העירייה לגבי מי גר או מחזיק בנכס מוטלת על המחזיקים ועל בעלי הנכס כאחד.
לעירייה סמכות לדרוש מבעלים של דירה או נכס לשלם את הארנונה, אם לא נמסרה הודעה על שינוי המחזיק במועד ובכתב לכן, חשוב מאוד לעדכן את העירייה במועד השינוי או בסמוך לכך.
חשוב מאוד שבעל הנכס וכל מי שעוזב או נכנס לדירה או לנכס ימסור לעירייה, במועד, הודעה על שינוי בזהות המתגוררים או המחזיקים בדירה או בנכס. מחזיק שלא הודיע לעירייה על עזיבת הנכס ודאג להעביר את חיוב הארנונה משמו, ימשיך להיות מחויב בתשלומי הארנונה והעירייה תנקוט נגדו בהליכי אכיפה לתשלום החוב ולעירייה סמכות לדרוש מבעלים של דירה או נכס לשלם את הארנונה, אם לא נמסרה הודעה בזמן.
שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה

זיקה לנכס

הנחיות עיקריות:
• שינוי שם ה"מחזיק" הינו לצורכי ארנונה בלבד.
• לתשומת לבך, אם הנך נכנס במקביל לנכס אחר עליך להודיע בכתב לעירייה, בזמן ובמועד. מומלץ לצרף להודעה את אישור הבעלים, כדי למנוע מחלוקות עתידיות.
• אם יש בידך חוזה שכירות לדירה או הנכס החדש, ניתן לצרף את החוזה החדש להודעה על העזיבה ואנו נדאג לרשום אותך במען החדש.
• אם המחזיק עזב את הנכס שבבעלותך, ובמקומו נכנס מחזיק חדש, ניתן לצרף את החוזה החדש להודעה על העזיבה, ואנו נדאג לעדכן את המחזיק העדכני ברישומים.
• במקרה והשוכר אינו אזרח ישראלי עליו להגיע למרכז השירות העירוני בצירוף דרכון ואשרת שהייה בתוקף.

אנא הזן מספר חשבון לקוח בארנונה של הנכס לגביו הנך מעוניין לקבל שירות:
*
   


מהי הזיקה לנכס *


 
שים לב! בשליחה - הטופס ינעל לשינויים.