שרותים דיגיטליים

בקשה לקבלת הנחה בארנונה מטעמי הכנסה

מידע שמור הדפס
סטטוס:
06/04/2020
הנחה מארנונה מטעמי הכנסה מוענקת למחזיקים בדירות מגורים אשר סך הכנסותיהם (ברוטו), מכל מקור שהוא (למעט מספר מקורות הכנסה המוחרגים בתקנות), נמצאות מתחת לרף ההכנסה המזכה בהנחה שמאושרת על ידי מועצת העירייה אחת לשנה.
ההנחה מוענקת בשיעור שבין 20% ל-90%, ביחס למספר הנפשות המתגוררות בנכס ולרמת ההכנסה שלהן בחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר או בחודשים ינואר עד דצמבר של שנת המס הקודמת. לצורך חישוב ההכנסה נלקחות בחשבון ההכנסות (ברוטו) של המתגוררים בנכס שהינם מעל גיל 18. בינתיים, על מנת להימנע מצעדי אכיפה, יש להסדיר את תשלום הארנונה.
לבחינה האם הנך עומד בקריטריונים שנקבעו, ניתן להיעזר בדברי ההסבר (לחץ כאן). לתשומת לבך, ב"מספר הנפשות בדירה" הכוונה היא למשפחה שהיא משק בית אחד. שותפים בדירה יבחנו כל אחד בנפרד ויקבלו הנחה על חלקם היחסי בדירה.
טופס זה ניתן למילוי לבעלי ת.ז בלבד.
בדירות שותפים יגיש כל שותף בקשת הנחה נפרדת על שמו; עם זאת, מומלץ להגיש את טפסי הבקשה של כל השותפים במועד אחד.
להסבר נוסף על מבנה הטופס ואופן מילוי הטופס, יש ללחוץ על הצלמית "מידע" המופיעה בפינה השמאלית העליונה.
שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה

פרטי הבקשה


פרטי המבקש/ת:
* 
*
   

*
 
*

 
*

 
*

 
פרטי הדירה:
*
 
*
   
*

 
*

פירוט המתגוררים בדירה והכנסתם החודשים בממוצע בתקופת בשנה הקודמת:
רשימת המתגוררים בדירה
 הקירבהשם מלאגילמספר זהותמצב אישיהעיסוקהכנסה חודשית ברוטו ממוצעת
*  
 
*  
*    
*    
*  
 
   


פירוט מקורות הכנסה של כל המתגוררים בדירה בחודשים בשנה הקודמת:
רשימת מקורות הכנסה
     
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור מביטוח לאומי על קבלת דמי אבטלה הכולל סכום ותקופה בגינה שולמו דמי האבטלה.
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור מביטוח לאומי על קבלת הבטחת הכנסה הכולל גובה קצבה חודשית.
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור מביטוח לאומי על קבלת השלמת הכנסה הכולל גובה קצבה חודשית.
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור מביטוח לאומי על קבלת מזונות הכולל גובה קצבה חודשית.
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     יש להמציא אישור ישיבה חתום ע"י בעל תפקיד בעמותה ומס' ת.ז ובו יצוין פרטי התלמיד, ת.ז, שעות לימוד וסכום המלגה שמקבל לחודשים אוקטובר עד דצמבר שנה קודמת .
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור על קבלת/אי קבלת פיצויים כולל סכום הפיצוי ממקום העבודה ותאריך קבלתו.
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור על גובה הפנסיה שהנכם מקבלים מחו"ל בחודשים אוקטובר עד דצמבר שנה קודמת .
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     תלושי פנסיה של הבעל/ האישה לחודשים אוקטובר עד דצמבר שנה קודמת/שנתי.
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור על קבלת קצבה מחו"ל
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת זקנה הכולל גובה קצבה חודשית.
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת נכות הכולל גובה קצבה חודשית.
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת שארים/תלויים הכולל גובה קצבה חודשית.
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     גובה השכירות החודשית שהתקבלה בשנת המס הקודמת. יש לצרף חוזה שכירות לתקופה הרלוונטית בשנה הקודמת
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור על קבלת תמיכה
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור על קבלת תמיכה מגורם כלשהוא
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור על קבלת תמיכה כולל סכום התמיכה .
פרטי מגיש הטופס:
*
 
*
 
*
 
*
   
שים לב! בשליחה - הטופס ינעל לשינויים.
שלח!