שרותים דיגיטליים

בקשה לקבלת הנחה בארנונה מטעמי הכנסה

מידע שמור הדפס
סטטוס:
01/02/2023
שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה

פרטי הבקשה


פרטי המבקש/ת:
* 
*

 
*
     

*
 
*

 
*

 
*

 
פרטי הדירה:
*
 
*
   
*

 
*

פירוט המתגוררים בדירה והכנסתם החודשים בממוצע בתקופת בשנה הקודמת:
רשימת המתגוררים בדירה
 הקירבהשם מלאגילסוג זהותמספר זהותמצב אישיהעיסוקהכנסה חודשית ברוטו ממוצעת
*  
 
*  
*    
*   *      
*  
 
   


פירוט מקורות הכנסה של כל המתגוררים בדירה בחודשים בשנה הקודמת:
רשימת מקורות הכנסה
     
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור מביטוח לאומי על קבלת דמי אבטלה הכולל סכום ותקופה בגינה שולמו דמי האבטלה.
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור מביטוח לאומי על קבלת הבטחת הכנסה הכולל גובה קצבה חודשית.
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור מביטוח לאומי על קבלת השלמת הכנסה הכולל גובה קצבה חודשית.
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור מביטוח לאומי על קבלת מזונות הכולל גובה קצבה חודשית.
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     יש להמציא אישור ישיבה חתום ע"י בעל תפקיד בעמותה ומס' ת.ז ובו יצוין פרטי התלמיד, ת.ז, שעות לימוד וסכום המלגה שמקבל לחודשים אוקטובר עד דצמבר שנה קודמת .
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור על קבלת/אי קבלת פיצויים כולל סכום הפיצוי ממקום העבודה ותאריך קבלתו.
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור על גובה הפנסיה שהנכם מקבלים מחו"ל בחודשים אוקטובר עד דצמבר שנה קודמת .
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     תלושי פנסיה של הבעל/ האישה לחודשים אוקטובר עד דצמבר שנה קודמת/שנתי.
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור על קבלת קצבה מחו"ל
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת זקנה הכולל גובה קצבה חודשית.
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת נכות הכולל גובה קצבה חודשית.
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת שארים/תלויים הכולל גובה קצבה חודשית.
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     גובה השכירות החודשית שהתקבלה בשנת המס הקודמת. יש לצרף חוזה שכירות לתקופה הרלוונטית בשנה הקודמת
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור על קבלת תמיכה
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור על קבלת תמיכה מגורם כלשהוא
*
 
בסך: ש"ח בממוצע חודשי     אישור על קבלת תמיכה כולל סכום התמיכה .
פרטי מגיש הטופס:
*
 
*
 
*
 
*
   
שים לב! בשליחה - הטופס ינעל לשינויים.
שלח!