שרותים דיגיטליים

מידע שמור הדפס
חדש
01/02/2023
תושב נכבד,
בהתאם לנוהל העירוני על נכה המבקש הקצאה של חניה שמורה לרכבו עליו להמציא לאגף לשירותי חניה מסמכים ואישורים ולהצהיר נכונות בקשתו.
מקומות החניה הבלעדיים בשטח הציבורי ניתנים אך ורק למי שאין לו מקום חניה פרטי במקום מגוריו או פתרון אחר לחניה.
על מנת להציב תמרור בלעדי עליך למלא את הטופס כולל ההצהרה ולצרף את המסמכים הדרושים.
לידיעתך, הצבת התמרור וסימון המשבצת אינם מקנים לך זכויות קניין על המקום שהוקצה לחניה עבור רכבך.
העירייה רשאית לשנות את מקומו או לבטלו, לפי שיקול דעתה.
התמרור יוצב בשטח כל עוד את/ה כנכה זקוק לו ולא ישמש איש מלבדך.
הזכאות לחניית נכה הינה לנכה שהציג אישור של רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין, אישר לגביו בכתב אחת מאלה:
  1. עיוור
  2. שדרגת נכותו 90% ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
  3. שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו (בעלי תג נכה כיסא גלגלים בלבד).
  4. זקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות (בעלי אחוזי נכות מוגבלות בניידות מ40% ומעלה בלבד).
שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה

פרטי הבקשה

*
 
פרטי הנכה:
*

 
*
   
*
   
*
   
*
   
 
*
   
כתובת החנייה:
*
 
*
   
*
   
*
 
פרטי רכב:
*
   
*
   
*

 
*

 
שים לב! בשליחה - הטופס ינעל לשינויים.
שלח!