שרותים דיגיטליים

טופס בחירת סוג בקשה לשימוש בנכס עירוני


לתשומת לבכם, יש להקפיד ולמלא את סוג הבקשה הרלוונטי.
המידע והצרופות הנדרשים יעלו בהתאם לסוג הבקשה .

בקשה לקרקע:

  • בקשה לבניה על קרקע פנוייה, שעדיין לא קיים עליו מבנה כלל.
  • תוספת בניה על גג מבנה עירוני (לדוגמא, מעל מבנה גן ילדים עירוני)


בקשה לשימוש במבנה

  • בקשה לשימוש במבנה קיים.
  • בקשה להצבת מבנה יביל (מנ"ד).
  • בקשה לשימוש במקלט עירוני.
  • בקשה להארכת שימוש – מבנה, מנ"ד ומקלט.


רשות שימוש בתוך מבנה חינוך

  • שימוש בחדר/אולם בית ספר יסודי, לאחר שעות הלימודים.

בחירת סוג בקשה לשימוש בנכס עירוני

*